Topografia

 
La topografia és la ciència geomètrica aplicada a la descripció de la realitat física. Es tracta de plasmar la realitat en un plànol, descriure els elements existents en un lloc determinat.

L’objectiu principal de la topografia és la confecció de plànols topogràfics mitjançant la presa de dades en terreny amb el posterior processament de la informació. Ara bé, l’elaboració de plànols topogràfics no és l’única aplicació, una altre aplicació important és el replanteig, el camí contrari que l’aixecament. Es tracta de plasmar en el terreny un punt creat al plànol.

Si vostè està interessat en:

 • Aixecaments topogràfics
 • Arxiu GML per registre de la propietat
 • Certificats de superfície
 • Parcel·lació de finques
 • Correcció d’errors al cadastre
 • Expedients de major cabuda
 • Coordinació cadastre - registre
 • Replantejaments de plànols
Contacta’ns per a més informació o per demanar un pressupost personalitzat i l'ajudarem

Enllaços d'interès:

Sigpac Oficina virtual del cadastre

Fotogrametria aèria

 
La fotogrametria és la ciència que realitza mesures prenent com a base fotografies a fi de determinar característiques mètriques i geomètriques dels objectes fotografiats, com ara la mida, la forma i la posició.

L’objectiu principal de la fotogrametria és la confecció de plànols topogràfics mitjançant l’ús de fotografies aèries o terrestres i l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la imatge. Ara bé, l’elaboració de plànols topogràfics no és l’única aplicació, ja que per mètodes fotogramètrics és possible determinar les coordenades de punts de control al terreny, dissenyar carreteres, càlculs volumètrics i moltes altres aplicacions d’enginyeria civil. També té aplicacions no topogràfiques com ara l’estudi de deformacions d’estructures, aixecaments de façanes, edificis i monuments per la seva restauració.

Si vostè està interessat en:

 • Aixecament fotogramètric d'alta precisió
 • Model 3D tant d'objectes com de patrimoni cultural
 • Càlcul volumètric per mines, abocadors, etc.
 • Aixecament de grans extensions en poc temps
 • Ortofotografia
 • Model digital del terreny delineat en 2D/3D
 • Núvol de punts classificada i filtrada
 • Impressió 3D del model creat
Contacta’ns per a més informació o per demanar un pressupost personalitzat i l'ajudarem

Modelatge 3D

 
Quan s’agrupa la fotografia aèria i la fotografia terrestre d’un mateix edifici, patrimoni o objecte, es pot crear un model 3D d’aquest amb la textura real dels materials a través de tècniques fotogramètriques. Nosaltres combinem els dos tipus de fotografia per donar-li el màxim de qualitat possible als nostres models.

A més d’oferir el model 3D digital creat a través de mètodes fotogramètrics, ja siguin fets amb càmera digital o dron, també oferim la possibilitat de gaudir del model realitzat a través de la impressió 3D.

La mecànica és senzilla, una vegada hem realitzat el model fotogramètric de l’edifici/objecte en qüestió, imprimim mitjançant una impressora 3D el model creat. Pot ser en un sol color o amb les textures reals del model. També es pot imprimir a través d’un CAD un plànol/objecte que encara no s’ha creat, per fer-se una idea de com es veurà.

Si vostè està interessat en:

 • Model 3D tant d'objectes com de patrimoni cultural
 • Ortofotografia
 • Model digital del terreny delineat en 2D/3D
 • Impressió 3D del model creat
Contacta’ns per a més informació o per demanar un pressupost personalitzat i l'ajudarem

Enllaços d'interès:

Veure més models 3D